PR-AHD1913IH

1.3 Megapixel AHD-IR Hood Camera  PR-AHD 1900 Series PR-AHD 1913 IH

1.3MP 1/3″ HD Sony CMOS Sensor
12pcs High-energy IR LED
4mm /6mm /8mm /12mm 2MP lens,
45-80M IR Range

SKU: PR-AHD1913IH Category:

1.3 Megapixel AHD-IR Hood Camera  PR-AHD 1900 Series PR-AHD 1913 IH

1.3MP 1/3″ HD Sony CMOS Sensor
12pcs High-energy IR LED
4mm /6mm /8mm /12mm 2MP lens,
45-80M IR Range

Scroll to Top